Het is al vaak gezegd en geschreven: eens de pandemie achter ons ligt, wordt het niet meer zoals vroeger. De crisis heeft ons – in snel tempo -  nieuwe inzichten bijgebracht over een hybride manier van (samen) werken. Wat leren we daaruit en hoe gaan we daar – als leidinggevende én als medewerker - verder mee aan de slag? 

Draai het eens om

Er zijn betere opties dan bij de pakken te blijven zitten of te bezwijken onder  zelfbeklag. Zo dreig je steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht te komen.  Jij kan zelf – als leidinggevende en als collega binnen het team – het heft in eigen handen nemen.

Anders gezegd: door het initiatief niet aan de ander over te laten, maar zelf in actie te schieten, krijg je meteen voldoening en merk je het verschil, hoe klein dat in het begin ook is.

Je kan veerkracht stimuleren, door de situatie op een andere manier te bekijken:

 • Wat kunnen mijn collega’s van mij verwachten ?  i.p.v. ‘Wat verwacht ik van mijn collega’s?
 • Wat kan mijn leidinggevende van mij verwachten? i.p.v. ‘Wat verwacht ik van mijn leidinggevende?
 • Wat kunnen mijn medewerkers van mij, als leidinggevende, verwachten? i.p.v. ‘Wat verwacht ik van mijn medewerkers?

Een verduidelijking aan de hand van enkele concrete voorbeelden.

Als collega (binnen het team)   -  Wat kan ik mijn collega’s bieden? 

 • Echt luisteren naar de ander en naar diens standpunt
 • Mijn sterktes concreet inzetten om anderen te helpen
 • Open staan voor feedback en bereidheid om mijn mening bij te sturen
 • ...

Als medewerker, naar de leidinggevende toe  -  Wat kan ik mijn leidinggevende bieden?

 • Zelf het initiatief nemen en oplossingen aanreiken
 • Verantwoordelijkheid nemen voor wat ik kan doen (en niet kan doen)
 • De juiste prioriteiten leggen

Als leidinggevende, naar de medewerkers toe - Wat kan ik mijn team bieden?

 • Persoonlijke aandacht: ”Hoe gaat het met je?”
 • Eerlijk zijn, ook over mijn gevoelens en kwetsbaarheid
 • Acties in het team die samenwerking bevorderen

Kijk met nieuwe ogen

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.”    
                                                                                                                                                                   Marcel Proust

Het voorbije jaar heeft iedereen persoonlijk geraakt en bewust gemaakt van wat echt belangrijk is in het werken en samenwerken met collega’s. Het komt er op aan dat je jezelf en je team nu een nieuw elan geeft en de kans grijpt om op een andere manier met elkaar om te gaan. 

Moedig elkaar aan om te experimenteren en nieuwe, comfortabele wegen te ontdekken die naar hetzelfde doel leiden.

Business as unusal dus. Ook al lijkt dit niet evident, het zal je helpen om versterkt uit deze periode te komen.

Wil jij die kans grijpen en heb je behoefte aan houvast om het roer om te gooien? Zoek je een sparring partner om hierover van gedachten te wisselen? Contacteer ons!