Wie herinnert zich niet een sleutelpersoon uit de jeugd of tijdens de loopbaan, die een positieve invloed had bij het maken van keuzes in leven of werk. Het kan een leerkracht zijn, een familielid of een meer ervaren collega die je welwillende aandacht schonk, die ervaringen of feedback met jou deelde - precies wat je op dat moment nodig had. Misschien heeft hij of zij je geholpen bij het zetten van een belangrijke stap, iets waar je hem of haar nu nog steeds dankbaar voor bent.

Dit soort ervaring is een voorbeeld van hoe mentoring werkt. Het juiste gesprek op het juiste moment. Het gebeurt spontaan en intuïtief, zonder dat we erbij stilstaan. En het inspireert nu ook organisaties om interne mentoring als volwaardige L&D te implementeren.

Naar een nieuwe leercultuur

De basisprincipes van mentoring sluiten aan bij een organisatiecultuur die medewerkers aanmoedigt om te ontwikkelen én om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De mentor is een rolmodel of vertrouwenspersoon die de mentee gidst en ondersteunt in zijn of haar ontwikkeling. Bij mentoring gaat het om een bijzondere wisselwerking tussen twee personen.
Het verschil met andere vormen van ontwikkeling zit in de hoge mate van zelfsturing door de mentee. De mentor richt zich in de eerste plaats op het succes van de andere. Tegelijkertijd betekent deze werkvorm voor de mentor een zichtbare waardering voor het parcours dat hij/zij zelf al heeft afgelegd.

Matchen en daten

Een geslaagde mentoring vereist een goede verstandhouding tussen mentor en mentee. Voor L&D bestaat de uitdaging erin om vraag en aanbod samen te brengen. De volgende stap is een eerste, aftastend gesprek tussen mentor en mentee. Niet enkel de inhoud van dit gesprek is belangrijk, maar vooral of er een ‘klik’ is op persoonlijk vlak. Dit is geen exacte wetenschap maar als het buikgevoel goed zit, kan het mentoring traject opgestart worden met duidelijke leerdoelen en wederzijdse verwachtingen.

Engagement, vaardigheden en tools

Mentoring surft op het engagement van de mentor en de mentee. Dit brengt hen voor een groot stuk op weg. De organisatie verwacht naast efficiëntie en kwaliteit van het leerproces ook zichtbare resultaten. Onze ervaring leert dat het mentoring proces gebaat is bij een semi-gestructureerde aanpak. Een goede uitrusting die de nodige houvast biedt. Mentoren en mentees beschikken over een duidelijke omkadering, ondersteunende workshops en gebruiksvriendelijke tools. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de afdeling L&D of HR, om een programma uit te werken volgens de doelstellingen en de context van de organisatie.

Een bewezen aanpak

Met mentoring kan je een flexibele en kostenefficiënte leervorm introduceren, die gepaard gaat met het erkennen en het benutten van de expertise die binnen de organisatie aanwezig is.  

Human Challenge ondersteunt je met een stappenplan en instrumenten voor een geslaagde integratie van mentoring in het L&D aanbod. Zoals steeds werken we op maat van jouw organisatie. We begeleiden je van bij de voorbereiding tot en met de implementatie.

Interesse in onze benadering? Contacteer ons en we vertellen er graag meer over.