Covid-19 veranderde veel, heel veel, zowel in ons privéleven als op professioneel vlak.

Plots moest er samengewerkt worden in een specifieke en voor velen echt nieuwe context. Thuiswerken (niet-op-kantoor-werken) blijkt niet voor iedereen en in elke situatie evident. 

Wij hebben een aantal concrete tips en adviezen voor leidinggeven op afstand – tijdens en na corona - samengebracht in een duidelijk overzicht. Handig voor een vlotte start na de vakantie!

Je vindt ze hier.