In vele organisaties ziet men feedback als de motor van groei en verbetering. Het idee is simpel: door open en eerlijke communicatie kunnen teams en individuen leren, evolueren en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maar wat als feedback niet goed werkt? Wat als het stagneert en niet de vruchtbare grond van verandering vindt? Hier raken we de kern van de organisatiecultuur en de cruciale rol die het speelt bij het succes of falen van feedbacksystemen. Voor een feedbackcultuur die dieper gaat dan de vaardigheden van feedback geven, zien we duidelijk de meerwaarde van de LIFO® - methode.

Waar loopt het vaak mis?

Een organisatiecultuur is geen abstract begrip; het zijn de collectieve denkpatronen, waarden en gedragingen die de dagelijkse interacties en besluitvorming beïnvloeden. Drie prominente redeneringen kunnen een open feedbackcultuur belemmeren:

 • Moeilijk loslaten

  Organisaties kunnen het moeilijk hebben om de denk- en werkpatronen die men heeft opgebouwd, weer los te laten en af te leren. Op die manier weerhoudt het management veranderingen van onderuit. Een gebrek aan vertrouwen in nieuwe ideeën, gedragingen en attitudes zorgt voor een vastgeroeste cultuur die niet in beweging wil komen.


 • Gevoelens zijn taboe

  Inhoudelijke feedback wordt redelijk goed gewaardeerd; het biedt voldoende veiligheid om te leren. Maar duurzame gedragsverandering vereist ook openheid over gevoelens en een meer kwetsbare opstelling. Een omgeving waarin men zichzelf niet kan of mag blootgeven blokkeert een diepgaander gesprek en commitment.


 • Eigen referentiekader als norm

  Het wederzijds beargumenteren van feedback is ook populair. De informatie wordt onthaald met het eigen denkpatroon, dat als maatstaf wordt genomen. Dan wordt feedback al snel als bedreigend gezien. Dit vergroot de kans dat men zich boven de ander stelt en dat de beschikbare energie gaat naar analyses waarom veranderen niet hoeft of niet kan.

Bovenstaande instellingen bevorderen de status quo en belemmeren de organisatieverandering die we nu net met feedback willen stimuleren. 


LIFO® laat feedback (k)leven

Hoe creëer je een omgeving waarin feedback wel floreert? Daarvoor hebben we kleefstof nodig, een collectief weefsel voor reflectie op elkaars redeneerpatronen en voor de echte dialoog. Hiervoor beginnen we met de basis: de mindset van individuen en het openstaan voor de rijkdom van verschillende invalshoeken en meningen. Hier komt LIFO® (Life Orientations) in beeld, voor het doorbreken van eigen referentiepatronen en het onbevooroordeeld kijken naar andere standpunten en inzichten.

LIFO® is niet zomaar een gedragsmodel; het ondersteunt een positieve organisatiecultuur en stimuleert verandering door het installeren van een gemeenschappelijk draagvlak. Centraal daarbij staat het waarderen van ieders unieke kwaliteiten.  

Laten we eens kijken hoe LIFO® deel kan worden van de open feedbackcultuur doorheen de verschillende processen binnen een organisatie:

 • Persoonlijke onboarding

Bij de start krijgen nieuwe medewerkers hun LIFO®-profiel en wordt dit besproken met een LIFO® - licentiehouder binnen de organisatie. Dit biedt inzicht in gedragsstijlen en helpt bij het identificeren van wat de nieuwe medewerker nodig om zich snel thuis te voelen en effectief te kunnen bijdragen.


 • Samenwerking in teams

Door binnen teams elkaars LIFO®-profielen te kennen, kunnen de kwaliteiten van teamleden beter gewaardeerd en benut worden, in gunstige en ongunstige omstandigheden. Leidinggevenden kunnen mini-workshops organiseren om inzichten in gedragsstijlen toe te passen op communicatie, productiviteit en teamdynamiek.


 • Projectwerking

Het LIFO® model kan helpen bij het samenstellen van complementaire teams op basis van gedragsstijlen, waardoor verschillende invalshoeken aan bod komen en het succes van projecten vergroot.


 • Leiderschap

LIFO® biedt specifieke vragenlijsten en ontwikkelpaden voor leidinggevenden, waardoor zij zich bewust kunnen worden van hun leiderschapsstijl, persoonlijke waarden en ontwikkelingsbehoeften. Daarenboven leren ze bij het dagelijks leidinggeven rekening houden met en inspelen op de individuele waarden, gevoelens en behoeften van medewerkers.


 • Leren en ontwikkelen 

Het LIFO® - model biedt een diepere laag van leren, vooral bij relationele vaardigheden en het verhogen van persoonlijke effectiviteit. Of het nu gaat om verkoop training, overtuigingskracht, prioriteiten managen, … LIFO® verbindt de functionele kennis met de persoonlijke houding waardoor men het geleerde veel authentieker en op natuurlijke wijze gaat toepassen.


 • Persoonlijke coaching

LIFO® is een toegankelijke tool voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij de focus ligt op het bouwen op sterktes. Met behulp van LIFO® kan je een persoonlijk coachingstraject op een heldere en resultaatgerichte manier vormgeven. De 6 LIFO® ontwikkelstrategieën vormen daarbij een leidraad voor succes.


Door LIFO® te integreren in verschillende processen, zorg je voor kleefstof in de organisatie. Dit vormt de vruchtbare grond voor een open feedbackcultuur en een positieve werkomgeving waarin een open mindset, groei en verbinding centraal staan.


Ook op zoek naar LIFO®-kleefstof in je organisatie? Contacteer ons en we inspireren je graag met onze voorbeelden.