CM Midden-Vlaanderen kleurt LIFO®

Organisatie - CM is een ziekenfonds in volle transformatie naar een gezondheidsfonds.

De uitdagingen - Binnen CM Midden-Vlaanderen evolueren we van een hulp- en dienstverlenende organisatie naar een resultaatgericht bedrijf. Dit betekent dat teamwork en targets halen meer centraal komen te staan. Het belangrijkste objectief en uitgangspunt blijft wel een optimale service bieden aan de klanten. Voorwaarde om deze doelstelling te bereiken is een goede samenwerking in team, met een open communicatie en eerlijke feedback aan elkaar. En daar knelt het schoentje. Vaak wordt het geven van feedback eerder gezien als kritiek en een taak van de leidinggevende. 

Het gebruik van de LIFO® methode geeft inzicht in het eigen gedrag en de gedragsstijlen van de collega’s en is een doeltreffend hulpmiddel om elkaar aan te spreken en een levendige feedbackcultuur te creëren.

Werkwijze - CM Midden Vlaanderen kiest resoluut voor integratie van LIFO® in diverse toepassingen. Een aantal jaren geleden heeft de organisatie gekozen voor coachend leiderschap en werd LIFO® geïntroduceerd bij directie en leidinggevend kader. Sinds 2016 kan iedere medewerker de LIFO® vragenlijst invullen en wordt een individuele profielbeschrijving opgemaakt en besproken. Aanvullend worden tijdens een teamvorming de individuele profielen toegelicht en wordt er een teamfoto opgemaakt. De medewerkers gaan actief aan de slag met ‘hoe geven we elkaar feedback, welke stijlen zijn in ons team aanwezig en hoe kunnen we beter samenwerken om de vooropgestelde resultaten te halen’. Verder worden er binnen de organisatie regelmatig persoonlijke coachingstrajecten opgestart met LIFO®.

Resultaten - De eerste reacties zijn erg positief. CM Midden-Vlaanderen vindt het dan ook belangrijk om LIFO® binnen de organisatie levendig te houden. Een aantal initiatieven staan in de steigers en worden weldra uitgerold. Het gaat o.a. over een LIFO® nieuwsbrief met de nieuwtjes uit de teams, het gebruik van LIFO®-filmpjes om de stijlen te leren herkennen en LIFO®ambassadeurs. 

Het mooiste resultaat is dat medewerkers die nog geen LIFO® profiel hebben, zelf komen vragen wanneer zij aan de beurt zijn. Binnen de teams waar de LIFO® teamfoto is opgemaakt is openheid gecreëerd om over stijlen en ‘kleuren’ te praten. Medewerkers vinden het duidelijk minder bedreigend om vanuit LIFO® over hun voorkeurstijl en gedrag te praten. Algemeen gesteld is er veel meer begrip voor elkaars verschillen en gelijkenissen en zorgt LIFO® vaak voor een ‘aha’-ervaring.
Ellen Capiau
HR Business Partner en één van de 9 LIFO® licentiehouders binnen CM Midden-Vlaanderen