De herinneringen aan scherpe debatten tijdens de verkiezingsstrijd liggen nog vers in het geheugen. Meningsverschillen en conflicten zijn echter niet enkel voorbehouden aan de politieke arena; ook in bedrijven en organisaties vinden we ze regelmatig terug. En zoals in de politiek is een constructieve benadering van conflicten noodzakelijk om tot gezamenlijke oplossingen te kunnen komen. 

In dit artikel beantwoorden we de vraag hoe het LIFO®-gedragsmodel ons kan helpen in het begrijpen van conflicten en in het oplossen van onderlinge wrijvingen. De politici mogen ons altijd bellen ;-)


Comfort versus effectiviteit

Er zijn verschillende manieren in het omgaan met een pittige discussie. Sommigen leggen hun standpunt direct op tafel, omdat dit de snelste manier is om het onderliggende probleem aan te pakken. Anderen vermijden een sterk oplopend conflict liever en trekken zich terug om de goede verstandhouding niet in gevaar te brengen. Iedere individu heeft zo een eigen conflictstijl qua attitude, gedrag en uitstraling. Met wie we het gemakkelijkst aligneren, hangt af van de gekozen invalshoek.

Het sociale perspectief: comfort

Van nature vergelijken en waarderen mensen elkaar vanuit hun eigen referentiekader. Onderzoek toont aan dat we ons het meest aangetrokken voelen tot mensen die relatief gelijk zijn aan onszelf. Degenen die als verschillend worden gezien, worden vaak als minder betrouwbaar en minder bereid tot samenwerking beschouwd. Voor comfort kiezen mensen vaak voor homogene groepen, waar commitment en cohesie groot zijn. De relationele kant van groepsprocessen staat hierbij centraal.

Het taakgerichte perspectief: effectiviteit

Een projectgroep wordt meestal niet samengesteld op basis van persoonlijke sympathieën, maar op productiviteit en de kwaliteit van de output. Expertise wordt bij elkaar gebracht op basis van verschillen in kennis, ervaring, vaardigheden en gedragsstijlen. Heterogene groepen hebben een bredere basis. De taak gerelateerde aspecten van groepsprocessen staan hierbij centraal, wat leidt tot meer discussies die de creativiteit verhogen en resulteren in meer innovatieve en duurzame oplossingen.

Een eenduidige relatie tussen groepsdiversiteit en prestaties is moeilijk aan te tonen. In de literatuur neigt men echter naar de mening dat organisaties en bedrijven met heterogene teams betere resultaten boeken. Diversiteit brengt zowel uitdagingen als voordelen met zich mee, en hoe deze worden beheerd, bepaalt vaak het uiteindelijke succes.

Verenigbaarheid van stijlen

Om conflicten in divers samengestelde teams beter te begrijpen, is het nuttig om te onderzoeken hoe men vanuit de LIFO®-stijlen conflicten ervaart en hoe men te werk gaat om meningsverschillen op te lossen. Laten we dit verhelderen met enkele voorbeelden:

Maarten en Louise

  • Maarten heeft een hoge Steungevende stijl (SO/groen). Hij is zeer loyaal en behulpzaam en verwacht dit ook van anderen.
  • Louise heeft een hoge Beheersende stijl (BO/rood) en aarzelt niet om problemen snel aan te kaarten. Haar directe aanpak botst soms met Maartens voorkeur voor loyaliteit en steun.
  • Oplossing: wanneer Louise op een empathische, assertieve manier communiceert, behoudt Maarten zijn vertrouwen in haar. Dit helpt hen effectief samen te werken ondanks hun verschillende stijlen.

Fouad en Leon

  • Fouad heeft een hoge Behoudende stijl (BA/blauw) en hecht veel waarde aan de haalbaarheid van oplossingen. 
  • Leon heeft een Meegevende stijl (MW/geel) en houdt van brainstormen en out-of-the-box denken. Hij neigt ernaar snel actie te ondernemen zonder alle informatie.
  • Oplossing: als Fouad en Leon elkaars sterke punten erkennen, kunnen ze elkaar perfect aanvullen. Leon brengt flexibiliteit, terwijl Fouad zorgt voor gedegen implementatie. Als ze dit niet doen, zal Fouad Leon als onbetrouwbaar zien en Leon zal Fouad beschuldigen van muggenzifterij.

Deze voorbeelden illustreren hoe belangrijk het is om de verschillende gedragsstijlen binnen een team te begrijpen. Deze inzichten zijn cruciaal om diversiteit in een team succesvol te hanteren. 

De slimme weg door conflicten

Conflicten hoeven geen taboe te zijn. Ze kunnen de samenwerking spannender en rijker maken. Door de verschillende stijlen te erkennen en te waarderen, kunnen teams niet alleen conflicten beter beheren, maar ook hun collectieve prestaties verbeteren.

En dat is nu net wat de LIFO®-methode bijbrengt: bouwen op sterktes en conflicten overbruggen. In de LIFO®-licentietraining leer je hoe je een proces van conflicthantering kan begeleiden en krijg je praktische tools die je daarbij ondersteunen.

Voor meer informatie over LIFO® en de toepassingen, contacteer ons of schrijf je in voor ons volgende gratis webinar.