Zelforganiserende teams, de oplossing voor hybride werken.

In de nieuwe realiteit van afwisselend thuis en op kantoor werken, veranderen de rollen, zowel van de leidinggevende als van zijn/haar medewerkers.

Teams krijgen meer autonomie en verantwoordelijkheid. Ze moeten samenwerken vanuit hun eigen kracht. Hoe kan men de groepsdynamiek vergroten en zo de gewenste resultaten bereiken? 

Teamwerk vormt de hoeksteen van een performante en warme organisatie. Een goed functionerend team zorgt ervoor dat men flexibel kan inspelen op een veranderende omgeving, dat iedereen zich mee verantwoordelijk voelt en dat de kwaliteiten van medewerkers optimaal benut worden. Een sterke groepsdynamiek zorgt er ook voor dat teamleden het voor elkaar opnemen en zich met elkaar verbonden voelen. De leidinggevende is hierbij de katalysator van teamwerk.

In veranderde omstandigheden is het van belang dat men iedereen betrokken houdt. Dit geldt zowel in de individuele relatie medewerker – leidinggevende, als voor de activiteiten waaraan men samenwerkt als team. De leiding heeft bepaalde doelen  voor ogen, maar hoe krijgt men anderen in beweging? Het doorgeven van informatie en overtuigen volstaat niet. Het is beter de dialoog aan te gaan met de medewerkers en te checken wat zij nodig hebben om zich te kunnen inzetten voor de nieuwe situatie.

Nu we niet elke dag samenzitten op kantoor is een open en duidelijke communicatie cruciaal. En iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, ook wat betreft de manier van communiceren en het gebruikte medium. Als leidinggevende is het belangrijk daar aandacht voor te hebben.

Samenwerken op afstand vergt de nodige voorbereiding en een stimulerende opvolging. Anderzijds zullen de momenten van fysiek samenzijn met het team motiverend werken, op voorwaarde dat ze efficiënt ingeplant worden en optimaal benut, net om die groepsdynamiek verder te bevorderen.

Wil jij meer bereiken met een gemotiveerd en dynamisch team?  Wij helpen je graag.