Je kent ze wel die mensen die, vaak van in hun prille jeugd, dat natuurlijk elan en die ongedwongen flair van een leider over zich hebben. Steevast slagen zij erin om op spontane wijze een positieve vibe te creëren en de groep mee te krijgen.

Bij leidinggeven staat inderdaad het vermogen centraal om anderen in beweging te brengen naar een gemeenschappelijk doel. Je inspireert medewerkers en motiveert hen om het beste van zichzelf te geven, in dagelijkse interacties. Het gaat over energie tussen mensen, de juiste dingen doen, aansturen en het voorbeeld geven. Echt leidinggeven vertrekt vanuit de kracht van verbinding: met jezelf, met de anderen en met de organisatie.

Veel mensen geloven dat leiderschap een aangeboren talent is, dat je niet kan aanleren. Dit impliceert een ideaalbeeld waaraan leidinggevenden dienen te voldoen, wat ook hun context is. Onze benadering is dat er meerdere facetten zijn aan leiderschap en dat het ok is dat het gedrag van de leidinggevende ingekleurd wordt door de persoonlijkheid. De LIFO® methode creëert in dit verband het begrip natuurlijk leiderschap: het effectief hanteren van de eigen, persoonlijke gedragsstijl en sterktes om anderen te beïnvloeden.

Beïnvloeding: 4 strategieën

De persoonlijke stijl van leidinggeven vertrekt vanuit natuurlijke sterktes, gedragsmatige kwaliteiten die samenhangen met de vier LIFO® stijlen.

Een overzicht met de significantste kenmerken per stijl:

De Steungevende leiderschapsstijl

 • Benadrukt visie en lange-termijn doelstellingen
 • Streeft hoge kwaliteit na, in overeenstemming met de organisatiedoelen en -waarden
 • Neemt verantwoordelijkheid op zich, ook bij mislukkingen
 • Delegeert, is geduldig en geeft vertrouwen
 • Betrekt medewerkers in probleemoplossing en besluitvorming

De Beheersende leiderschapsstijl

 • Benadrukt het behalen van doelstellingen en deadlines
 • Geeft duidelijke instructies en onmiddellijke feedback
 • Houdt het nemen van beslissingen in eigen handen
 • Delegeert aan wie competent is en een minimum aan supervisie nodig heeft
 • Neemt zelf actie om fouten onmiddellijk te herstellen

De Behoudende leiderschapsstijl

 • Gaat systematisch te werk en wil de zaken in de diepte kennen
 • Is bereid om tijd te investeren in details
 • Benadrukt richtlijnen, procedures en het doorgeven van informatie
 • Neemt zorgvuldig overdachte besluiten
 • Hecht belang aan een duidelijke rolverdeling in teams

De Meegevende leiderschapsstijl

 • Bevordert groepswerk en hecht belang aan goede verstandhoudingen
 • Is empathisch en tactvol in de omgang met anderen
 • Legt de focus op successen en positieve feedback
 • Benadrukt flexibiliteit en experimenteren
 • Gaat op zoek naar creatieve oplossingen

Er bestaat dus niet één enkele, juiste manier van leidinggeven. Integendeel, er zijn vier geschikte stijlen om te leiden en elke leidinggevende heeft een voorkeur voor één of meerdere van deze stijlen. Aan de hand van de LIFO® vragenlijst leiderschapsstijlen brengen we deze voorkeuren in kaart, in gunstige en in ongunstige omstandigheden. Iedereen kan de impact van zijn/haar leidinggeven verhogen door de eigen sterktes beter te gebruiken en door effectiever om te gaan met blinde vlekken. Hiervoor werken we met een gericht stappenplan van leiderschapsontwikkeling, dat focust op positieve effecten zowel voor jezelf, als voor het team en de organisatie.

De impact van natuurlijk leiderschap

Natuurlijk leiderschap is niet enkel interessant wanneer het over het gedrag van de leidinggevende gaat, maar ook wanneer we kijken naar de typische impact die men heeft op de medewerkers en het team. Hieronder belichten we drie mogelijke vormen van impact die belangrijk zijn bij het leidinggeven:

 • Beloftes: wat houd je het team voor ogen om hen aan te sturen? Wat zijn belangrijke elementen en waarden in jouw visie, missie, vooropgezette resultaten?
 • Bescherming: hoe geef je steun aan anderen? Wat doe je om de medewerkers en het team te beschermen tegen mogelijke bedreigingen?
 • Macht: op welk soort macht doe je beroep? Welke legitimiteit verwerf je bij de medewerkers en de ruimere omgeving?

In het overzicht in bijlage lees je hoe elke LIFO® leiderschapsstijl deze drie soorten impact vormgeeft.

Tot slot en samenvattend kunnen we stellen dat authentiek effectief leiderschap begint bij een goede zelfkennis. Dit is de basis voor de ontwikkeling van een aanpak van beïnvloeden, gidsen en coachen die aansluit bij de eigen persoonlijke stijl en bij de verwachtingen van de omgeving. 

Meer info over hoe wij aan de slag gaan met leiderschapsontwikkeling? Contacteer ons vrijblijvend.

downloads

LIFO natuurlijk leiderschap
LIFO natuurlijk leiderschap.pdf
110.5 KB