LIFO® gedragsmodel

Bouwen op sterktes

Gedrag is onlosmakelijk verbonden met de context en niet in één hokje te vatten. 

LIFO® (Life Orientations) biedt een genuanceerd beeld van hoe mensen zich bij voorkeur gedragen en de ontwikkelingskansen die daarmee gepaard gaan. Het is een wereldwijd verspreid gedragsmodel, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins. 
De LIFO® methode vertrekt vanuit de visie dat nieuw gedrag moeilijk aan te leren is en dat je efficiënter werkt wanneer je inspeelt op persoonlijke sterktes. Met LIFO® ontdek je de gedragsvoorkeuren en sterktes van jezelf, anderen, teams en organisaties en leer je hierop verder bouwen. Het model sluit feilloos aan op de actuele behoeften van individuen en bedrijven op het vlak van leiderschap, samenwerken en veranderenDe gemeenschappelijke taal van LIFO® had quasi onmiddellijk een positief effect op de interne communicatie binnen mijn team.
Joris De Doncker, Business Unit Manager, Clear Channel

Meer persoonlijke effectiviteit

LIFO® verheldert persoonlijke waarden, sterktes en de risico’s wanneer iemand in zijn of haar sterktes overdrijft. Door bewuster om te gaan met de eigen gedragsvoorkeuren verhogen managers en medewerkers hun productieve impact bij verschillende situaties en uitdagingen. 

Een betere communicatie en samenwerking

LIFO® brengt de gedragsvoorkeuren van de teamleden aan het licht en verklaart waarom samenwerking soms wel of soms niet  lukt. Via workshops of coaching creëer je wederzijds respect voor ieders unieke bijdrage en leer je met verschillende gedragsstijlen om te gaan.

Waarom LIFO® ?

Marijke Theunis geeft ons een persoonlijke kijk op haar drijfveer om met LIFO® te werken, een heldere uitleg over de mogelijkheden en toepassingen. 

Interview tijdens de Global Agents meeting in Tokio, juni 2019.