De snel veranderende wereld zet onze oude overtuigingen op de helling. Dat geldt ook voor onze opvattingen over leiderschap. Meer dan ooit drijven organisaties op veerkracht, de kracht van mensen die, ook in moeilijke omstandigheden volop hun verantwoordelijkheid mogen, kunnen en willen nemen. Van de leidinggevenden verwachten we dat ze een proces van co-creatie aansturen, terwijl ze er zelf ook deel van uit maken. Deze combinatie van zowel leiden als deelnemen vormt de grote uitdaging voor het leiderschap van morgen.

Nieuwe leiders, nieuwe vaardigheden?

Heeft de nieuwe leider nieuwe vaardigheden nodig? Ja en neen. Met de vaardigheden van coachend leiderschap beschikken de meeste leidinggevenden reeds over een stevige toolbox. Deze tools kan men ook inzetten in de vernieuwde context. Dit vergt creativiteit en doet beroep op de vaardigheid van het ‘omdenken’ van die leider. Wat vroeger, in de vele uren van fysieke nabijheid op kantoor goed werkte, lijkt men te verliezen. De future-proof leidinggevende kijkt evenwel naar de nieuwe opportuniteiten die zijn ontstaan en bouwt daarop verder.

Vertrouwen als basis

Een basiselement voor effectief leiderschap is vertrouwen: zelfvertrouwen en onderling vertrouwen. Leiders die vertrouwen inboezemen, zijn transparant. Ze durven zich kwetsbaar opstellen en creëren een cultuur waarbij er naar elkaar wordt geluisterd. Zo ontstaat een constructief werkklimaat waarbij medewerkers initiatief nemen en men samen tot oplossingen komt. En dat is nodig, want er zijn geen gebaande paden en pasklare antwoorden meer. Er is alleen het spannend avontuur van experimenteren, fouten maken, wederzijds leren, de dialoog met elkaar (blijven) aangaan.

Samenwerken maakt sterker

Door echt samen te werken krijg je meer gedaan. Verantwoordelijkheid delen motiveert en leidt tot meer persoonlijk leiderschap bij de medewerkers. Voor de leidinggevende is dit geen evident proces, het is een tweestrijd tussen de behoefte aan beheersen en de mindset van loslaten. Het vraagt moed om komaf te maken met overbodige structuren en controlemechanismen. Bepaalde aspecten van de gekende omkadering worden in vraag gesteld. De kernopdracht ligt in het aandacht geven aan kwaliteiten van medewerkers en aan het zelfsturend organiseren.

Nieuw leiderschap ontwikkelen

Onze programma’s voor leidinggevenden stappen steeds meer af van de oude paradigma’s. Leiderschap ontwikkelen doe je vanuit je eigen context en ervaringen, in netwerken, tijdens leermomenten met ‘peers’. Collega’s leidinggevenden kunnen elkaar een spiegel voorhouden, niet zozeer over vaardigheden, wel over houdingen, gedragingen en het belang van het uitdragen van een gezamenlijke visie. In dergelijk klimaat van participatief leren groeien leidinggevenden op eigen kracht.

Wil je meer weten over onze leiderschapsprogramma’s? Contacteer ons.