Opleidingen

Kennis en vaardigheden versterken

Met de ervaren experts van Human Challenge kies je voor maatwerk in ontwikkeling. Daar zijn we goed in.

De context van de organisatie en de doelgroep is het vertrekpunt. We nemen snel de focus naar een optimale omzetting naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dit gebeurt telkens met een goede balans tussen inzichten opdoen, vaardigheidstraining, ervaringsgericht leren en meningsvorming. 

We stimuleren een veilige leeromgeving met constructieve feedback en uitwisseling van ervaringen en opvattingen tussen de collega’s. 

Het leren blijft boeiend door een diversiteit aan werkvormen en een interactieve stijl, aangepast aan de deelnemers. Onze no-nonsense aanpak maakt onderwerpen concreter en vlotter bespreekbaar. Bovendien zorgt ze voor het nodige gehalte aan fun en afwisseling.

De sessies worden pedagogisch-didactisch onderbouwd met presentaties, oefeningen en praktische tools, checklists e.d. die de deelnemers tijdens en na de sessies concreet op weg helpen. Onze materialen staan garant voor een effectief en motiverend leerproces.

Van opleiding tot intervisie

Met intervisie staat het leren van én met elkaar centraal: collega’s versterken elkaar door samen mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en uitdagingen uit de eigen werksituatie. Deze collegiale toetsing stimuleert de co-creatie van verrassende oplossingen voor zaken waar men aan twijfelt of alleen niet zo goed uit komt. De intervisie-aanpak legt de verantwoordelijkheid voor het leren bij de deelnemers. Dit leidt tot meer diepgang in de collectieve beeldvorming en besluitvorming. 

De eigen ervaring is het mooiste leermateriaal!

Eens de deelnemers met intervisie vertrouwd geraken, kunnen ze ervoor kiezen om er na het leertraject zelfstandig mee aan de slag te gaan. Dit is immers een uitstekende en efficiënte manier om samen op eigen kracht het ontwikkelingsproces verder te zetten. 

"Intervisie zou ik absoluut aanraden. Ik heb echt zeer duidelijke ideeën opgedaan die ik in mijn verdere werk kan gebruiken. Als je elkaar vertrouwt en je problemen open kan bespreken, kunnen hier zeer goede resultaten van komen."   KN, CBE Antwerpen.


Ik zoek een opleiding op maat