OrganisatieontwikkelingGedrag en gewoontes veranderen

Voor elke organisatie is de juiste cultuur van belang: een omgeving die managers en medewerkers aanstuurt en motiveert naar belangrijke doelen. Hierbij kan Human Challenge als externe partner met een rijke ervaring;

  • snel de situatie waarin een organisatie(cel) zich bevindt, begrijpen en analyseren
  • uitdagingen, opportuniteiten en knelpunten helder en neutraal benoemen
  • goed onderbouwde, vaak nieuwe en geïntegreerde oplossingen genereren

We brengen je net dat stapje verder. Samen ontwerpen we processen, mijlpalen en op elkaar afgestemde interventies die alle partijen in een stroomversnelling brengen. Zo maken onze experts het mogelijk dat managers en medewerkers op één lijn komen te staan bij een organisatie-of mentaliteitsverandering. 

Via workshops begeleiden we leidinggevenden bij het creëren van een gedragen visie voor hun afdelingen. We zetten de krijtlijnen uit voor een doelgerichte, interne communicatie en positieve samenwerking. 

Op het eerste zicht ongrijpbare facetten zoals een organisatieverandering of een mentaliteitswijziging worden concreet bespreekbaar gemaakt. We delen onze tools en expertise in het ombuigen van weerstand en het bevorderen van draagvlak door participatie. Zo schrijven onze experts mee aan jouw mooiste ontwikkelingsverhaal.

Ik zoek begeleiding voor mijn organisatie