Samenwerken

Eigenheid in verbondenheid

Een vlotte samenwerking, in de ruimste zin van het woord, doet een organisatie draaien als een geoliede machine. Het loopt stroef wanneer collega’s in een bestaand team of in projectgroepen niet bijdragen tot een effectieve samenwerking. Het is lastig als opgetrokken muren tussen diensten en afdelingen gezamenlijke activiteiten in de weg staan. Ook klantgerichtheid staat of valt met de sociale vaardigheden en oplossingsgerichte communicatie van medewerkers. 

Mensen zijn van nature op elkaar ingesteld en toch is gericht samenwerken aan doelen niet evident. Men kijkt daarbij vaker naar de ander dan naar zichzelf. Er ontstaat een kentering als je mensen de tools en vaardigheden aanreikt waarmee ze het beste van zichzelf kunnen geven in een verbindende communicatie met anderen.

JA, Ik wil meer weten over samenwerken

Onze oplossingen

Opleidingen op maat

Samenwerken is een vaardigheid die je kan leren. Vanuit een positief zelfbeeld krijg je meer vertrouwen en leer je over een constructieve interactie met anderen.

Lees meer

Persoonlijke coaching

Om obstakels in communicatie of samenwerking weg te nemen, krijg je een neutrale partner die meekijkt naar bedoelingen, behoeften en gevoelens die allemaal meespelen. 

Lees meer

Binnen het team

Als facilitator creëren we een teamproces. We zorgen voor een veilig werkklimaat en hefbomen die de samenwerking in het team bevorderen.

Lees meer

In de organisatie

Samenwerken heeft ook een structurele kant. Met een helikopterblik bekijken we het kluwen van samenwerken en denken we mee na over heldere processen en systemen. 

Lees meer